divendres, 26 de març de 2010

Punts de llibre guanyadors


Aquí tenim els punts de llibre guanyadors del nostre institut.

1r A JUAN DAVID SÁNCHEZ

1r B MAR MARCET DOMÍNGUEZ

1r C NÚRIA MAS CORIHUELA

1r D CARLA VALÈNCIA SAURA

2n A JOSÉ LUÍS ORBE ECHEVARRIA

2n B NIL CASTELL COROMINAS

2n C LUCIANA ARANCÍBIA ORTEGA

4t A DIANA PARRILLA HERNÁNDEZ

4t B SERGI DÍEZ PAREDES


Tercer bioenigma de la setmana

Ja ve setmana santa i tenim temps per pensar el bioenigma de la setmana fins el divendres 9 d'abril.

Per tres puntets a la lliga
:

ARBRE DE MEDITACIÓ. DE DUES LLETRES

Guanyadora dels punts de llibre


L'alumna Diana Parrilla de 4t A ha estat la guanyadora del XIIè concurs de punts de llibre de Sant Jordi en la categoria de 2n cicle. Tots els punts de llibre seran exposats del 19 al 30 d'abril de 2010, a la biblioteca central, carrer de Mossèn Andreu s/n. El lliurament dels guardons serà el proper dilluns 19 d'abril a les 17'30 h a la biblioteca central.

ENHORABONA .


divendres, 19 de març de 2010

el bioenigma de la setmana

DESPRÉS DEL FACILÍSSIM ENIGMA DEL RAP, DEIXEM ELS ANIMALS MARINS I ENS PASSEM ALS NOSTRES AMICS INSECTES. Per dos puntets a la lliga :

ANIMAL ON LA PRIMERA LLETRA ÉS BONICA, DE SIS LLETRES

Segon bioenigma i l'últim abans de marxar de setmana santa teniu de temps fins divendres 26 de març a les 9'15 h

divendres, 12 de març de 2010

Bases del concurs de Sant Jordi 2010

Podran participar tots els i les alumnes de l’Institut Miquel Martí i Pol (1r i 2n cicle de l`ESO, cicles formatius i batxillerat). Cada concursant només podrà presentar un treball per categoria excepte en el cas del concurs fotogràfic, on podrà presentar fins a tres fotografies.

Totes les obres es presentaran sota un pseudònim i s´acompanyaran d'un sobre tancat. A l'exterior del sobre hi ha de figurar el pseudònim, el curs i la modalitat; i a l'interior, les dades de l`autor, els curs, el DNI (si el tenen) i l’edat.

El termini de presentació s’acaba el DIVENDRES 16 D´ABRIL DE 2010, excepte en el cas de la cançó, que s’haurà de lliurar abans del DIVENDRES 9 D’ABRIL. Els treballs literaris es lliuraran al professorat de llengua que correspongui (català, castellà o anglès); els de fotografia, al departament de matemàtiques; i les cançons, al professorat de música.

LITERARI

1.- Hi ha tres modalitats: poesia, narrativa i conte il·lustrat.

1.1 Poesia: els originals hauran de tenir una extensió aproximada d’entre 10 i 20 versos.

1.2 Narrativa: els textos hauran d'estar compresos entre 2 i 5 fulls amb lletra Times New Roman 12, a 1’5 d’espai entre línies.

1.3 Conte il·lustrat: els relats hauran de tractar sobre LA BIODIVERSITAT. Han de tenir una extensió màxima de 40 línies (Times New Roman 12). La il·lustració (fotografia o dibuix) que acompanya el relat (presentada en un full a part ) pot estar realitzada en qualsevol tècnica, sempre que sigui sense relleu; la mida de la imatge haurà de ser de 20 x 20 cm.

2.- Els treballs es presentaran per triplicat a DinA4, mecanografiats per una sola cara i convenientment cosits o grapats si s'escau.

3.- Hi haurà 4 premis de poesia en (català i castellà), 6 premis de narrativa (català, castellà i anglès) i un premi especial per a un conte il·lustrat escrit en català. Tanmateix el jurat es reserva la possibilitat de declarar algun del premis deserts, així com atorgar accèssits o mencions especials. També es reserva el dret de publicar o enviar a altres concursos els premis. El concurs és subvencionat íntegrament per l’AMPA del nostre institut.

4.- El jurat està composat pels membres dels departaments de català, castellà i anglès.

FOTOGRÀFIC

1.- Tema i tècnica: la fotografia i les matemàtiques. Tècnica lliure.

2.- Format: es recomana el format 13 x 18 cm. Cada foto haurà d’anar enganxada en una cartolina DIN A4 en què ha de constar el títol de la foto, que faci referència, d’alguna manera, al contingut matemàtic de l’obra, un pseudònim i el nivell.

3.- Hi haurà dos premis per nivell. El jurat es reserva les mateixes normes que les indicades en el punt 3 de les bases del concurs literari.

4.- El jurat està composat per dos alumnes de l'institut que no hagin participat i tres professors/es.

5.- El jurat valorarà fonamentalment i per aquest ordre: el contingut matemàtic de la fotografia, la seva qualitat estètica i l’originalitat, gràcia i referència matemàtica del títol.

CANÇÓ 30 ANIVERSARI

1. Els concursants hauran de presentar una lletra alternativa que s’adapti a una cançó coneguda.

2. El tema de la lletra haurà de ser: 30 anys de l’Institut Miquel Martí i Pol.

3. Juntament amb la lletra proposada, els concursants hauran d’adjuntar, en un full apart, el títol de la cançó original, el cantant o grup que la canta i un enllaç d’Internet on es pugui escoltar la cançó (Youtube, Los cuarenta principales...)Gènere

Nivell

català

castellà

anglès

Poesia

1r cicle

50 €

50 €

2n cicle, batxillerat, cicles i FP

50 €

50 €

Narrativa

1r cicle

50 €

50 €

50 €

2n cicle, batxillerat, cicles i FP

50 €

50 €

50 €

Conte il·lustrat

Premi únic

50 €

Fotografia

Primer cicle

50 €

30 €

Segon cicle

50 €

30 €

Batxillerat o CF

50 €

30 €

Cançó 30 aniv.

Tot l’Institut

50 €


El bioenigma de la setmana

A partir del dilluns 15 de març iniciem EL CONCURS DEL BIOENIGMA. Tots els dilluns de cada setmana fins el 7 de juny ( 12 setmanes) penjarem un bioenigma, un enigma relacionat am la biodiversitat. Qui vulgui resoldre'l escriurà en un full la resposta, el seu nom i cognoms i el curs. Aquest full es dipositarà a la BÚSTIA DE LA BIBLIOTECA, situada a consergeria. Teniu de temps fins el divendres de la mateixa setmana a les 9'15 h. Si voleu podeu enviar la resposta, com a comentari, però no tindrà validesa. A la biblioteca hi haurà un cartell on s'indicarà el nom dels participants i els punts obtinguts. No tots els bioenigmes tenen la mateixa puntuació, van d'un punt a 6 segons la dificultat. El dia 14 de juny el lliurarà el premi sorpresa al guanyador o guanyadora.

El bioenigma de la setmana del 15 al 19 de març és :

Peix marí que es balla. De tres lletres.

Ànims a participar que és fàcil.

dijous, 4 de març de 2010

EL BESO DEL CHIMPANCÉ


Argument: Aquest llibre recull les experiències del director del zoo de Santillana del Mar (Cantàbria), anècdotes i biografies d’alguns dels animals del parc.

Autor:. El Zoo de Santillana del Mar està considerat un dels quatre millors d'Espanya. D'iniciativa i gestió privada, va ser creat en 1977 per José Ignacio Pardo de Santayana. Excel·lent coneixedor de les característiques i els costums dels animals, podem escoltar-lo habitualment en els micròfons de Radio 5, de Radio Nacional d’Espanya, des d’on realitza una gran labor en defensa de la fauna.

Valoració: Pardo ens relata les històries i les anècdotes dels animals que viuen en aquest zoo amb senzillesa, naturalitat, tendresa i molt d’entusiasme.

L’autor fa que de seguida ens familiaritzem amb la vida d’aquests animals i aconsegueix transmetre’ns un sentiment de gran respecte pel món animal i vegetal.

En aquest llibre queda reflectida la filosofia del zoo que no ha estat únicament la de crear un espai d'oci, sinó que hi ha hagut una constant preocupació per la conservació d'espècies amenaçades. Això ha donat lloc que molts animals en perill d'extinció s'hagin reproduït aquí amb èxit, gràcies a la representació, en les seves instal·lacions, del seu hàbitat original, no només quant a espai disponible, sinó també a temperatura, humitat, vegetació i alimentació. Alguns dels animals en perill nascuts al zoo són orangutans, tigres de Sumatra, cavalls de Przewalski i els micos més petits del món.

L’estil de Pardo, combinant l’autobiografia i el relat humorístic m’ha recordat al del naturalista i escriptor Gerald Durrell, germà del conegut novelista Lawrence Durrell, que també va escriure obres relatant la seva vida en el zoo que va crear.

Recomano aquest llibre perquè es gaudeix de cada pàgina i al mateix temps s’aprèn història natural.


Diana Parrilla